МУ-ын Засгийн газрын 258-р тогтоол – Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай