“Амны хаалтаа зүүцгээе” аянд нэгдэн ажиллаж байна.

              Аймгийн онцгой байдлын комисстой байнгын холбогдон шинэ коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх чиглээр хэрэгжүүлж буй ажлын тайланг 7 хоног бүрт гарган өгч аймгийн тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагатай хамтран “Амны хаалтаа зүүж хэвшицгээе” аяныг зохион байгуулж амьжиргааны доогуур орлоготой айл өрх болон тоглоомын талбайд тоглож буй хүүхдүүдэд 500 ширхэг амны хаалтыг тарааж өгсөн. Мөн Онцгой байдлын газрын дуудлагаар “Амны хаалтаа зүүцгээе” аянд нэгдэн алба хаагчид болон ар гэрийнхэний хүрээнд аяныг зохион байгуулж үргэжлүүлэн аянд нэгдэж аймгийн Прокурорын газрыг үргэжлүүлэхийг урьж ажилласан.

.94778553_276744550011578_1504767020791496704_n94915680_2661861954042763_8422862451539705856_n10   11 17