Бүрдүүлэх материалын талаарх

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад анх ажилд орох иргэн дараах баримт бичиг бүрдүүлнэ:

 1.  ажилд орохыг хүссэн өргөдөл;
 2.  гурван үеийн намтар /өөрийн, төрсөн эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх,/;
 3. иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 4. боловсролын үнэмлэх, диплом, нотариатаар баталгаажуулсан  хуулбарын хамт;
 5. эрүүл мэндийн үзлэгт орсон хуудас /Батлан хамгаалах, Хууль сахиулах алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгт/;
 6. оршин суугаа баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
 7. урьд ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт /цэргийн байгууллагад ажиллаж байсан бол цолны лавлагаа/;
 8. төрийн албан хаагчийн анкет /маягт №1/;
 9. эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр;
 10. нийгмийн даатгалын болон хөдөлмөрийн дэвтэр;
 11. цээж зураг /4х6 хэмжээтэй 2 хувь, 3х4 хэмжээтэй 2 хувь/;
 12. эмнэлгийн мэргэжилтэн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл;
 13. цэргийн үүрэгтний үнэмлэх