Удирдах алба хаагчид

Говьсүмбэр аймаг дахь ШШГГ-425 дугаар нээлттэй хорих ангийн дарга, дэд хурандаа Э.Тамирын  товч танилцуулга
Мэргэжил : Эрх зүйч
Цол : Дэд хурандаа
Боловсролын зэрэг :Магистр
Ажилласан байдал :
– Цагдаагийн академид сонсогч -2000-2004 он
– Сэлэнгэ аймгийн ШШГА-нд ээлжийн дарга -2004-2007 он
– Тогтоол гүйцэтгэх газарт Ерөнхий жижүүр -2007 он
– Хорих 401-р ангид Ерөнхий жижүүр -2007-2009 он
– Цагдан хорих 461 дүгээр ангид Төлөөлөгч-2009-2011 он
–  Цагдан хорих 461 дүгээр ангид Ахлах төлөөлөгч-2011-2013 он
– Цагдан хорих 461 дүгээр ангид  Дэд бөгөөд гүйцэтгэх ажил, харуул хамгаалалтын тасгийн дарга- 2015-2017 он

ШШГЕГ-ын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн Б/328 дугаар тушаалаар Говьсүмбэр аймаг дахь ШШГГ-425 дугаар нээлттэй хорих  ангийн даргаар томилогдон ажиллаж байна.

Говьсүмбэр аймаг дахь ШШГГ-425 дугаар нээлттэй хорих ангийн Харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга, хошууч Г.Энхтүвшингийн товч танилцуулга
Мэргэжил : Эрх зүйч
Цол : Хошууч
Боловсролын зэрэг :Магистр
Ажилласан байдал :
– Цагдаагийн академид сонсогч -2004-2008 он

–  Цагдан хорих 427 дугаар ангид Ээлжийн дарга -2008-2012 он
–  Багануур ШГА-нд Төлөөлөгч -2012-2014 он
– Цагдан хорих 401 дүгээр ангид  Ээлжийн дарга – 2014-2016 он
– Цагдан хорих 461 дүгээр ангид Хуяглан хүргэлтийн офицер-2016-2017 он

– ХЯЭА-ны ГАТасагт төлөөлөгч, ахлах төлөөлөгч 2017-2018 он
–   409 дугаар ангид Харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга-2018-2019 он

           ШШГЕГ-ын даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн Б/531 дүгээр тушаалаар Говьсүмбэр аймаг дахь ШШГГ-425 дугаар нээлттэй хорих  ангийн Харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд даргаар томилогдон ажиллаж байна.