Удирдах алба хаагчид

Говьсүмбэр аймаг дахь ШШГГ-425 дугаар нээлттэй хорих ангийн дарга, хошууч Э.Тамирын  товч танилцуулга
Мэргэжил : Эрх зүйч
Цол : Хошууч
Боловсролын зэрэг :Магистр
Ажилласан байдал :
– Цагдаагийн академид сонсогч -2000-2004 он
– Сэлэнгэ аймгийн ШШГА-нд ээлжийн дарга -2004-2007 он
– Тогтоол гүйцэтгэх газарт Ерөнхий жижүүр -2007 он
– Хорих 401-р ангид Ерөнхий жижүүр -2007-2009 он
– Цагдан хорих 461 дүгээр ангид Төлөөлөгч-2009-2011 он
–  Цагдан хорих 461 дүгээр ангид Ахлах төлөөлөгч-2011-2013 он
– Цагдан хорих 461 дүгээр ангид  Дэд бөгөөд гүйцэтгэх ажил, харуул хамгаалалтын тасгийн дарга- 2015-2017 он

ШШГЕГ-ын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн Б/328 дугаар тушаалаар Говьсүмбэр аймаг дахь ШШГГ-425 дугаар нээлттэй хорих  ангийн даргаар томилогдон ажиллаж байна.

Говьсүмбэр аймаг дахь ШШГГ-425 дугаар нээлттэй хорих ангийн Харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга, дэд хурандаа Э.Бямбадоржийн товч танилцуулга
Мэргэжил : Эрх зүйч
Цол : Дэд хурандаа
Боловсролын зэрэг :Магистр
Ажилласан байдал :
– Цагдаагийн академид сонсогч -1999-2003 он

–  Цагдан хорих 461 дүгээр ангид Ээлжийн дарга -2003 он
–  Цагдан хорих 461 дүгээр ангид Ерөнхий жижүүр -2003-2005 он
– Цагдан хорих 461 дүгээр ангид  Төлөөлөгч – 2005-2007 он
– Цагдан хорих 461 дүгээр ангидАхлах төлөөлөгч-2007-2009 он
–   405 дугаар ангид Гүйцэтгэх ажил харуул хамгаалалт хариуцсан дэд дарга-2009-2013 он
– Дорнод аймаг дахь ШШГА-нд ангийн дарга- 2013-2017 он

ШШГЕГ-ын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Б/112 дугаар тушаалаар Говьсүмбэр аймаг дахь ШШГГ-425 дугаар нээлттэй хорих  ангийн Харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд даргаар томилогдон ажиллаж байна.