УДИРДАХ АЛБА ХААГЧИД

  ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР-425 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ ХОРИХ АНГИЙН ДАРГА

Овог, нэр: М.Батбаяр

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Дэд хурандаа

Боловсролын байдал: Бакалавр


 ХАМГААЛАЛТ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ДАРГА

Овог, нэр: Б. Тэмүүжин

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Ахмад

Боловсролын байдал: Бакалавр

 


ТАСГИЙН ДАРГА БӨГӨӨД ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ТАСГИЙН ДАРГА

Овог, нэр: С.Цэнд-Аюуш

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Дэслэгч

Боловсролын байдал: Бакалавр

 
ЦАГДАН ХОРИХ
 БАЙРНЫ ДАРГА

Овог, нэр: Б.Эрдэнэбаяр

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хошууч

Боловсролын байдал: Бакалавр

 
АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Овог, нэр: Ё.БАЯРМАГНАЙ

Мэргэжил: Нягтлан бодогч

Цол: Дэд хурандаа

Боловсролын байдал: 

Бакалавр

  


 

СУРГАЛТ, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Овог, нэр: М.Болормаа

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Ахлах дэслэгч 

Боловсролын байдал: Дээд, Хууль зүйн ухааны магистр,