Говьсүмбэр аймгийн шилдэг эцэг эхийн зөвлөлөөр шалгарлаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 60 дугаар зарлиг, Монгол улсын Ерөнхий сайдаар ахлуулсан “Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл”-ийн 2018 оны 03 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд төр, хувийн хэвшлийн ААНБ-ын дэргэд ажиллаж буй “Байгууллагын дэргэдэх эцэг эхийн зөвлөл”-үүдийн дунд зарласан уралдааны хүрээнд албан хаагчдынхаа хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй эерэг орчин бүрдүүлж, шинэлэг санаачлага гарган ажиллаж аймгийн хэмжээнд 58 байгууллага зөвлөлөө байгуулан ажиллаж байгаагаас тус анги нь “Шилдэг эцэг эхийн зөвлөл”-өөр шалгарч,өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, үнэ бүхийн зүйлээр шагнагдлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button