Аймгийн Прокрорын байгууллагатай хамтарсан зөвлөгөөнийг зохион байгуулав.

Тус газраас аймгийн Прокурорын газартай хамтран 2020 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр Хорих ял, Хорихоос өөр төрлийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны чиглэлээр хамтарсан зөвлөгөөний зохион байгуулсан. Уг зөвлөгөөний үеэр хоригдлуудыг нийгэмшүүлэх хүрээнд хийгдэж байгаа үйл ажиллагаа болон тэдгээрт тулгамдаж буй асуудлын талаар харилцан санал бодлоо хуваалцаж ажилласан.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button