Иргэдийг хүлээж авч уулзах албан тушаалтан

Албан тушаал

Гараг

Цаг

Ангийн дарга

Даваа-Баасан

08.30-17.30

Төлөөлөгч
Хүний нөөц, сургалт, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн
Ахлах нягтлан бодогч
Хүний тоо бүртгэлийн байцаагч
Хүний их эмч
Нийгмийн ажилтан
Сэтгэл зүйч