Иргэдийн хүлээн авч уулзах хуваарь

ИРГЭДИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗАХ АЛБАН ТУШААЛТАН

Албан тушаал

Хүлээн авах өдөр

Холбоо барих утасны дугаар

Ангийн дарга

Даваа-Баасан гарагт ажлын цагаар

99883884

Төлөөлөгч

99898792

Хүний нөөц, сургалт, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

98110664

Ахлах нягтлан бодогч

89092442

Хүний тоо бүртгэлийн байцаагч

89052066

Хүний их эмч

98205313

Нийгмийн ажилтан

86688884

Сэтгэл зүйч

88037262

Ангийн холбоо

89320411